Hoạt động chuyên môn
GIỚI THIỆU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

CẤU TRÚC PHẦN I CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHẦN II CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 PHẦN III GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1.CGD

CHUYÊN ĐỀ PHHS NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 1 - CGD

I. BẢN CHẤT CỦA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Công nghệ là một là thành tựu của nhân loại; thông qua quy trình công nghệ để có một sản phẩm có chất lượng (được kiểm soát bằng công nghệ)

Lễ phát quà cho học sinh nghèo

Lễ phát quà cho học sinh ngày 15 tháng 8 năm 2016

3 giải Vàng và 5 giải Bạc cấp Quốc gia - Những thành tích đáng tự hào

Hôm nay, thầy và trò trường tiểu học Lê Quý Đôn vô cùng tự hào và vui mừng khi các con học sinh của trường mang về 3 giải Vàng và 5 giải Bạc trong các cuộc thi cấp Quốc gia gồm: Giải Toán qua Internet, Giải Toán Tiếng Anh qua Internet và cuộc thi Tiếng Anh IOE được tổ chức trong 2 tháng vừa qua.