Chi tiết tin
Quay lại

GIỚI THIỆU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Ngày 15/09/2016, 14:29
CẤU TRÚC PHẦN I CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHẦN II CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 PHẦN III GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1.CGD
1. Thuật ngữ Công nghệ giáo dục.
2. Luận điểm của Hồ Ngọc Đại
về giáo dục.
3. Quy trình công nghệ giáo dục.
4.  Quan điểm giáo dục cơ bản của Công nghệ Giáo dục.
5. Các thao tác làm ra Khái niệm.
                                                                   Phó Hiệu trưởng
                                                                        Thuyết trình
                                                                     Nguyễn Thị Bảo Ngân
 
Tập tin đính kèm:
admin