Chi tiết tin
Quay lại

CHUYÊN ĐỀ PHHS NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 1 - CGD

Ngày 15/09/2016, 14:15
I. BẢN CHẤT CỦA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Công nghệ là một là thành tựu của nhân loại; thông qua quy trình công nghệ để có một sản phẩm có chất lượng (được kiểm soát bằng công nghệ)
Công nghệ là một là thành tựu của nhân loại; thông qua quy trình công nghệ để có một sản phẩm có chất lượng (được kiểm soát bằng công nghệ)       
Công nghệ giáo dục là tổ chức học tập mà phải kiểm soát được tất cả các thao tác bằng một quy trình kỹ thuật, xử lý bằng các giải pháp nghiệp vụ và có một sản phẩm dạy học chắc chắn.
 
 
Tập tin đính kèm:
admin